Вторник, 18 декабря 2018 г.

Семинар по Катори Синто-рю.