Четверг, 16 Августа 2018 г.

Семинар по Катори Синто-рю.